Publicerad 15 november 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR