Publicerad 21 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Avtal om kopiering i skolorna är ersatt av 17:62.

Visa det här daterade cirkuläret

Avtal om kopiering i skolorna


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR