Publicerad 29 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 16 – med Seko - Facket för service och kommunikation


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR