Publicerad 30 december 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2006:18.

Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är placerade eller vistas i annan kommun


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.