Publicerad 30 december 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2006:18.

Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är placerade eller vistas i annan kommun


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset