Publicerad 30 december 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2006:18.

Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som är placerade eller vistas i annan kommun

Vem bestämmer var barnet ska gå i skolan? Vilken kommun svarar för kostnaderna för skolgången när socialtjänsten i en kommun placerar ett barn i en annan kommun?

Kostnadsansvaret för utbildning och stödinsatser i skolan ligger på den kommun där ett barn är folkbokfört. Ibland folkbokförs barnet i den kommun där barnet placeras. Sociala insatser för ett placerat barn ska betalas av placeringskommunen och stöd i skolan ska betalas av folkbokföringskommunen.

Men vad är sociala insatser enligt socialtjänstlagen och vad är särskilt stöd enligt skollagen? I cirkuläret reder vi ut begreppen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.