Publicerad 1 oktober 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssy- stem och LSS-utjämning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.