Publicerad 29 september 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap (RiB15) med Vision

Sammanfattning/Abstract

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset