Publicerad 29 september 2015

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap (RiB15) med Vision

Sammanfattning/Abstract

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.