Publicerad 3 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2015.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR