Publicerad 11 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset