Publicerad 17 september 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset