Publicerad 17 september 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler om exploateringsavtal, markanvisningar och kommunala särkrav på byggandet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR