Publicerad 13 november 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2015 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset