Publicerad 12 juni 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2014 nr 39 om kommun haft rätt att häva anställningsavtal med en lärare som uppgivit felaktig ämnesbehörighet.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR