Publicerad 17 januari 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR