Publicerad 8 november 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2014


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.