Publicerad 16 december 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser för år 2014 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset