Publicerad 16 december 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser för år 2014 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR