Publicerad 17 juni 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 13 - med SEKO - Facket för service och kommunikation


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR