Publicerad 21 maj 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 13


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR