Publicerad 17 maj 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR