Publicerad 12 juni 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 12:18.

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR