Publicerad 28 september 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminära utfall av 2013 års kommunala utjämningssy- stem och LSS-utjämning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset