Publicerad 28 september 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminära utfall av 2013 års kommunala utjämningssy- stem och LSS-utjämning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.