Publicerad 28 juni 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 12 – med SEKO – Facket för service och kommunikation


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR