Publicerad 25 april 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset