Publicerad 11 januari 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 2012-01-11 1 (19)

Kommunerna har genom betalningsansvarslagen ett reglerat ekonomiskt ansvar – betalningsansvar – för viss hälso- och sjukvård som utförs av regionen eller av en enskild vårdgivare anlitad av regionen.

SKR har gett ut ett cirkulär till stöd vid tillämpning av betalningsansvarslagen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.