Publicerad 19 juni 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställ- ningsvillkor m.m. - HÖK 12- med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR