Publicerad 27 november 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2012 nr. 66 om arbetsskyldighet för räddningstjänstpersonal i beredskap att delta vid olika former av larm inom IVPA-verksamheten


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR