Publicerad 3 december 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR