Publicerad 11 juli 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor m.m. – HÖK 11 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.