Publicerad 23 juni 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – BEA – med Svenska Kommunalarbetareförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR