Publicerad 22 november 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR