Publicerad 25 maj 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2010 nr 35 om avräkning av semesterdagar då arbetstagaren har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning enligt föräldraledighetslagen. Också fråga om vilka preskriptionsregler som ska tillämpas.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset