Publicerad 14 december 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset