Publicerad 12 maj 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till möj- lighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.