Publicerad 3 november 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering mellan hälso- och sjuk- vården och socialtjänsten


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.