Publicerad 21 oktober 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR