Publicerad 3 januari 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.