Publicerad 21 april 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler för att trygga tillgången till vård för intagna på anstalt och institution


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset