Publicerad 9 juli 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om stödinsatser avseende ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som studerar vid folk- högskola


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR