Publicerad 21 januari 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 07


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR