Publicerad 4 januari 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 07:82.

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR