Publicerad 25 oktober 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enligt LSS


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset