Publicerad 23 juni 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.