Publicerad 29 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108) - anstånd med fastställande av vissa typer av belägenhetsadresser


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset