Publicerad 29 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Förordning om lägenhetsregister (SFS 2007:108) - anstånd med fastställande av vissa typer av belägenhetsadresser


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.