Publicerad 21 februari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 Arbetstagarbegreppet – en tolk som utfört tolkuppdrag åt kommun ansågs inte vara arbetstagare


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset