Publicerad 21 februari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 Arbetstagarbegreppet – en tolk som utfört tolkuppdrag åt kommun ansågs inte vara arbetstagare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR