Publicerad 3 september 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och landsting


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset