Publicerad 8 september 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Fullmäktiges val av revisorer är ersatt av 10:26.

Visa det här daterade cirkuläret

Fullmäktiges val av revisorer


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset