Publicerad 1 november 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 63 om avsked av vakt- mästare på grund av misskötsel av arbetsuppgifter m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR