Publicerad 30 juni 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 11 angående fråga om kommun haft saklig grund att säga upp ett vårdbiträde på grund av sjukdom


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR