Publicerad 15 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 110 fritidschef som sagts upp på grund av arbetsbrist befanns sakna tillräckliga kvalifikationer för en anställning som rektor


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR