Publicerad 15 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 110 fritidschef som sagts upp på grund av arbetsbrist befanns sakna tillräckliga kvalifikationer för en anställning som rektor


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset