Publicerad 21 juni 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 juli 2006 (SFS 2006:557) och fr.o.m. den 1 oktober 2006 i trafikskadelagen (SFS 2006:560)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.