Publicerad 12 juli 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Reviderad prognos över kostnadsutjämningen för år 2006


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset