Publicerad 26 maj 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Detaljplaner och miljöbedömningar av planer och program - ändring i PBL 5 kap 18 §


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset